Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't buiten trouwens heerlijk. En van den winter zal 'k wel aan de stilte gewoon zijn".

„Je gaat natuurlijk veel uit? Naar je vroegere kennissen T*

„Niet zoo heel veel Jan houdt er niet erg van. Maar mevrouw Van Leeuwen is een paar keer bij me geweest, en ik bij haar".

„Zoo, converseer je met haar? Dat zal dan toch zeker Jans smaak niet wezen. Maar 't is een gezellige praatster, en als ze dikwijls komt, heb je zeker niet over verveling te klagen".

Emma dacht aan Jans besliste weigering mee te doen aan de bewuste pic-nic; aan den blijkbaren tegenzin, waarmee hij eindelijk toestemde; dat zij wel gaan moest, nu ze haar woord eenmaal gegeven had. „Hoe kon je in vredesnaam zoo iets beloven!" had hij nog gezegd.

Sluiten