Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met mevrouw om te gaan, wou hij niet, als ze 't liet, moest ze 't vrijwillig doen, om zijnentwil Maar zelf bedankte hij voor iedere uitnoodiging, die kwam van ,,'t Huis de Wolf".

Toch ook stijf van hem, dacht Emma nu. Maar Martha zat er achter, uit zichzelf was Jan te joviaal, om iets zoo strak vol te houden.

In 't begin had Emma opgezien tegen Martha als tegen één, die Jan beter kende dan zij. Van haar wou ze leeren hoe Jan 't alles graag had.

Doch 't verschil van karakter was te diep; Emma kon nooit worden gelijk haar schoonzuster was. En omdat ze instinctief voelde, dat Martha dit toch begeerde, zocht ze niet meer zoo voortdurend toenadering. Mevrouw van Leeuwen en de anderen vonden haar immers goed zooals ze nu eenmaal was. Waarom Martha dan niet?

Sluiten