Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die laat kwam; over de zon, die zoo warm nog scheen.

Zorgzaam schonk ze hem nog eens in; toen hij aldoor voor zich bleef staren in strak gepeins zei ze zachtkens: „Je thee wordt koud Jan". En aldoor, als een intiem iets, dat haar beter maakte in eigen oog, voelde ze in zich weer 't verlangen, te worden als die moeder was. Ze zou ook ongemerkt den omgang met mevrouw Van Leeuwen wat verminderen. Jan zag haar immers zoo ongaarne. En ze wou, als 't eenigszins kon, zorgen thuis te zijn wanneer Jan binnenkwam. Een goed vrouwtje voor hem zou ze worden.

Martha had het waarschijnlijk moeilijk vandaag. Als ze 't zich nu maar niet aangetrokken had van gisteren. Ze zou straks even naar boven gaan; zeggen, waarom ze

Sluiten