Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder niet boos zullen worden.

Toen Jan even later kwam, zei Emma, terwijl ze met verwondering de winterlucht uit zijn kleeren rook: „Ik dacht, dat je op 't kantoor geweest was".

„Dat ben ik ook, maar 'k heb nog even naar de stokrozen gezien, of die wel goed ingepakt zaten, 't Vriest dan knapjes".

Behagelijk schoof hij zijn stoel tot dicht bij de vulkachel, waarna hij er zich in uitstrekte.

,/k Heb ook een briefje van mevrouw Van Leeuwen gekregen", zei Emma, maar dadelijk doorbijtend, nu hij toch over 't weer praatte.

„Zoo!"

Hoewel ze met den rug naar hem toestond, wist Emma, dat nu 't zonnige van zijn gezicht wegweek.

,/t Ligt daar. Als je 't lezen wil".

Sluiten