Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan haar natuur behoefte had, en nu zocht ze 't bij anderen. Al* ik meer een zuster voor haar gewees was, zou 't misschien anders gegaai zijn".

„Denk je, dat Emma er door geleerd heeft?", vroeg Jan gretig.

„Ik denk dat niet slechts, ik weet het. Ze zal altijd iets van een kind houden, 't ligt niet in haar aard, de dingen zwaar te nemen. Maar ze zal niet weer zulk een prijs over hebben voor een middag genot".

„Als 'k haar maar lief hebben mag, zooals ze is, zonder mijzelf te moeten verachten", zei Jan.

Toen ging hij naar zijn vrouw.

Emma zag, dat er iets in hem veranderd was; nu kwamen de woorden van schuld-belijdenis, die ze eerst niet had kunnen uitbrengen, vanzelf.

Jan nam haar in zijn sterke armen en kuste haar.

öo

■me

iia

in

ha

be

zo

kv

OD

vc kc

OE

he m

I in dc

V( VI

Sluiten