Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGMA BOER

Geluk .... dat is het met holle hand Maar scheppen, scheppen van zonnig zand, Het blonde, dat week van warmte leeft En streelend tusschen je vingers zeeft, Zoodat je de weelde heel doordringt En alles van binnen in je zingt.

Maar dan verlaat de zon het strand. Nog schep je de korrels met volle hand, Nog lang, .... totdat je op éénmaal voelt, Dat al het zand is afgekoeld, En met je ziel vol huiverend wee Beweegloos nederzit aan de zee.

O herfst! dit is als een lentenacht, De lucht zoo luw en zoo lokkend-zacht, Een windezucht als een voorjaarsdroom, En heel de kamer vol zoet aroom.

Nu zal weer zingen den ganschen nacht Mijn hoop, die ik lang al gestorven dacht En 't is toch alles maar doode waan. Onhoorbaar vallen de najaarsblaan.

Sluiten