Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zal de landman, 't herte groot

van dankbaarheid, om 't daaglijksch brood

dat hij mocht winnen, den ouden arbeid, zwart en zwaar, zoo dit, zoo 't naaste en 't naaste jaar,

weêr herbeginnen.

(Uit: Tijdkrans.)

MOEDERKEN .

't En is van u hiérnederwaard, geschilderd of

geschreven, mij, moederken, geen beeltenis, geen beeld van u

gebleven.

Geen teekening, geen lichtdrukmaal, geen beitelwerk

van steene, 't en zij dat beeld in mij, dat gij gelaten hebt,

alleene.

o Moge ik, u onweerdig, nooit die beeltenis

bederven, maar eerzaam laat ze leven in mij, eerzaam in

mij sterven.

Sluiten