Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDEJ AARS-AVOND

De klok gaat slaan Met droef misbaar. Het jaar is vergaan, Vaarwel, droef jaar.

Het jaar is vergaan met zijn al te luide zangen Van bittere spot-zucht en ingehouden hoon. Het jaar is vergaan en ik hg gevangen, Genepen door gloeiend-heete smarten-tangen Het jaar is vergaan, Het jaar is vergaan, Vergaan.

Dit moet het droefste jaar van gansch mijn leven heeten Het allerdiepst-bedroevende jaar Omdat ik werd vaneen-gereten

In angstige kreten Omdat ik werd omvèr-gesmeten Waar ik was gezeten Van het toppunt mijner droomen tot bijna op de baar.

O snerpend jaar van wieden

O wild woest jaar van zieden

O jaar van ellende, o jaar vol gevaar

O eindeloos, eindeloos, eindeloos jaar.

De klokken bommen nog somber door de lucht

Mij, tranen-dronkene, na . . . Waar ik- roerloos gestrekt-uit klaag en zucht.... Het jaar klaagt mij na ...

Klaagt mij na . . .

Na . . .

Sluiten