Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Ik deed verkeerd met ontvangen te worden En gebaard daarna Want toen ik geboren was, morden De horden En ik weende ze na.

Mijn jeugd is een tijd van schreien geweest Onder dor geplaag, Dat om mij, staêg Ging als een wild en naar roof zoekend beest Dat ik 's nachts wakker werd en uitbarstte bevreesd In vaag geklaag, Geklaag.

Mijn jongelingstijd was een tijd van droomen

En mijmeren in hoop Of het geluk ook misschien mocht komen

Eenmaal komen Op eens uit der jaren tragen loop.

Maar nu ben ik een man die alles heeft geleden Wat een mensch lijden kan. Die gezocht heeft en gemeden En gevloekt en gebeden, Een zwaar-beproefd man.

III

O als mijn lichaam gelegd ter ruste

Zal zijn voor het laatst, Omdat de goede dood mij zoo hartelijk kuste

Sluiten