Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plots van het Noorden naar 't Zuiden verschiet, —

zijt ge een bevel van God aan 't aardsche diet ?

Deeuwrik, wat wilt gij toch ?

Wat 's uw verlangst ? Dokt u, van de aard omhoog,

liefde ofwel angst ? Angst voor wat smet en smotst

in moer en moör, walg voor wat root en rot

in veen en voor ?

Angst voor wat heimlijk in

duisternis sluipt, alles wat klaarte schuwt,

alles wat kruipt! Diefde voor al wat licht,

kloek is en klaar ? Ducht, die nog niemand dronk,

hunkert ge er naar ?

Deeuwrik in 't sjovel pak,

grijs en gevlekt, was ooit een menschenkind

stouter gebekt ? Zwijgt gij voor iemand ooit,

zweegt ge ooit voor iet ? Zelfs als de Donder spreekt,

zwijgt gij nog niet!

Sluiten