Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ■

NOTO SOEROTO

MELATI-KNOPPEN

IV R. A. S.

Waarom ik jou mijn troetelzuster noem ? Zonder te weten heb ik moeder je komst reeds voorspeld

in de zachtheid van mijn spelen als kind.

Als moeder eiken ochtend het morgenrood

met klimmende vreugde begroette;

als eiken avond zij het zilverlicht des hemels

op zich deed afstralen,

nam ik geen deel aan het luidruchtige spel

van mijn speelgenooten.

Ik plantte bloemen op de heuveltjes van zand en maakte suikergoed van klei in vele vormen. „Gewis", sprak moeder, „je spelen voorspellen me vast,

dat het een zusje zal zijn".

Waarom ik jou mijn troetelzuster noem ? Zonder te weten heb ik moeder voorspeld de verhoóring van haar bede in mijn fluistrend verlangen.

Toen nog God jou verborgen hield voor moeder in haar schoot,

Sluiten