Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vlaamsche luchten gloren . . Mijn Vlaandren's nood is groot O gulden, gulden sporen, hoe glimt gij rood !

Ziet gij de vlammen smoken ? Ach, Iepren, Iepren laait! De duitsche duivels poken De vaart der vlammen waait. De duitsche duivels zworen ons lieve steê haar dood ! O gulden, gulden sporen hoe glimt gij rood !

Hoort gij de vlammen loeien ? Ach, Iepren, Iepren schreit! De wreede vlammen vloeien rond haar onnoozelheid. De spookge vlammen storen den heelen hemel bloot.... O gulden, gulden sporen hoe glimt gij rood!

Want ievers in een kerke — ach, Iepren, Iepren brandt daar schijnt er op de zerken den gloed van 't vaderland. Daar ievers in God's koren, in der gewelven schoot, daar glansen en daar gloren, daar branden gulden sporen en fonkien goud en rood 1

Sluiten