Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE BDANKE MORGENZEE

Aan de blanke morgenzee, Waar de trage golven krulden, En de schuimen vlokken guldden, En een zonnig zeil verglêe —

Waar de meeuwen boven 't ruim Wiekten van de golvedellen, Rank als sneeuwige kapellen Dangs de bloesem van het schuim

Waar 'n ivoren wolkje voer Door de waatren van den hemel Naar het nevelig gewemel Boven einders verre vloer —

Aan den dorpel van den dag Heb ik 't leven niet gevonden Zoo verwonderlijk verwonden Als ik het gewoonlijk zag.

Al de liedren smart en vreugd, Die uw broedren met u zingen In een zelfde schamel dringen Naar vergetens leeg geneucht;

Al hun liedren vreugd en smart Moet gij, willig offrend, geven Voor het neuren, aangeheven In de stilten van uw hart;

En door levens stagen vloed Dit als eenig schoon beluistren, Tot uw oogen komen duistren Witte vingren, onvermoed ....

Sluiten