Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. L. PENNING Jr

UIT: SINTJANS-DOT.

VOORSPEL BLAD UIT MIJN DROOMHOF

Een wonder zegende mijn oogen, O God ! ik zag —

Zag — en herkende (uit jaren langvervlogen) Eenvoudige natuur maar hemelsch door haar lach.

Teêr hemelblauw vervloeide in rozen En avondgoud,

Al dubbelschat — door Schie-glans, rimpellooze, En kaatsing uit den Plas, weidsch heen naar purprend

hout.

Uit stille bloemen-oceanen Zag 't voorjaar rond,

Knikte zoo bhj — dat blind van vreugdetranen Mijn oog zich willig sloot, wijl 't binnenlicht volstond.

Daar 'k had aanschouwd, waardeerde ik geuren! Waardeerde ik klank!

Naar 't sjilpend nestje had ik bouw zien beuren — Wat me opriep uit gepeins, een lachstem nu had dank !

Sluiten