Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de steenen door de jaren "diep gekloofd, de jaren die den scherpen kant verzachtten en, als een schaduw zinkende om zijn hoofd, dien schat van droefenis tot schoonheid brachten.

Voor 't zonlicht, dat om zijn gestalte stroomt, is 't sombere in zijn ouderdom verdwenen: zacht wuivende om den harden voet, bezoomt het glinsterende gras de grauwe steenen.

En wijkend vóór 't zijn rust verstoren kon, wordt van een wagen in de stille straten 't geratel minder, 't Kerkplein hgt verlaten. — Een donker vrouwtje schuifelt in de zon.

HET GEURIGE VEED

Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Ageng waren in list en lust zijn Machtigen volleerd.

Meer nog dan in zijn vaders wreede tijden lag zwart gebrek in 't leeggeroofde veld. Dood en verwoesting, vuur en zwaard verspreidden zijn trotschen naam in daden van geweld.

Totdat hij, zat van zinnen, in het slijten van ledige uren zijn voldoening vond: Amangkoe Rat, de Keizer, dreef zijn geiten over de pleinen van den Kraton rond.

Sluiten