Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog stap hij rustig aan als dage kommervol doen bleek en krul sijn gras ; hij skeer die hardste pol en suip die modderplas.

Stap, stap dan rustig aan en deel di trekkerslot; die skaarste en owervloed, daar in die land, waar God ook is vir osse goed !

REPOS AIEEEURS

In die eensame veld

staan 'n tentjie klein,

en daarnaas in die skeemring

skuif di ligtende trein ;

ik sien in die tentjie,

deur die ope gordijn,

'n tafel met bordjies

en glasies fijn,

wat sag in die ligi

van 'n kersie skijn;

en ik dag : „was ik net

in die tentjie klein —

ik sou tog, o so gelukkig, sijn".

Naas die eensame tent staan 'n meisie klein in stille bewondering vir die ligtende trein ; sij sien mij geniet mijn glansende wijn

Sluiten