Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Werking der Muziek .. . ■■ 226

Abd^j < • 227

Schaduw in 't Bosch . • 228

J. REDDINGIUS

Uit: Johanneskind 230

Makker, Wind 231

Uit: Morgenrood '.. .. 233

GIZA RITSCHL §Jg

Uit: Nieuwe Verzen 235

PELIX RUTTEN

Uit: Jaargetijden .. .. .. 238

Hoe zoet te zien 239

Koren 1., 239

Hoe keur ik kostbaar als antieke gemmen . .**+.. 241

Zwerver * ?41

ANNTE SALOMONS

Verlangen .: .. .. 243

Enfant de Bohème 243

Voox mijne Moeder 244

Zwervers 245

(C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA

Herfstavond .. ;. 246

De Dood .. ...... .. * .. 247

JAC. SCHREURS

De Leeuwerik .. .. 249

Het Licht .. .... 260

JULES SCHÜRMANN

Ik heb u niet genoeg bemind 252

Eenzaam Huisje .. ...iu. 253

Een Geur van Vochtig Gras 253

Het Oude Liedje .. .'. fifk .. 254

Julianus Apostata '.. 255

Wanneer Gij Goden in Nabijheid Weet 265

Soms hooren wij '.. 256

Herinnering .. .. .. 266

Sluiten