Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaaien, waarbij de uitwerking weer vergroot wordt door een overeenkomstige beweging van romp en beenen als bij den opstoot.

Bij de rechtsche zwaaistooten komt met het draaien van den romp de rechtervoet weer naar voren.

De dubbele stooten.

Een snelle opeenvolging van twee stooten is een dubbele stoot. Hij bestaat uit een samenstelling van twee willekeurige stooten b.v.

rechte stoot links n. h. lichaam „ „ rechts „ hoofd n n » » lichaam

.,. , t rechte stoot rechts naar hoofd

rechte stoot links \ . . .

,. . i zwaaistoot „ „ „

naar lichaam { halfarmstoot r. naar hoofd of lichaam

Zij kunnen zeer nuttig zijn tegen een langzaam of zorgeloos tegenstander. Het is veilig met een linkschen stoot te beginnen, omdat men dan met den linkerschouder het hoofd dekt tegen een rechtschen stoot.

De vuisthouding.

Men moet trachten alle stooten toe te brengen met de knokkels tusschen middenhandsbeentjes en eerste vingerkootjes of met de voorvlakte van de vuist, gevormd door de eerste vingerkootjes.

Bij de rechte stooten is hiertoe geen bijzondere beweging van de vuist noodig, alleen kan men haar een weinig op den onderarm buigen.

Bij de halfarmstooten (uitgezonderd de opstooten) draait men de vuist zoodanig, dat de handrug naar boven wijst; bij de opstooten is de handrug naar den tegenstander gekeerd en de vuist een weinig op den onderarm gebogen. Bij de zwaaistooten tenslotte is de handrug gedraaid in de richting van den tegenstander en de vuist eenigszins overstrekt (de handrug gebogen naar den onderarm).

Zorgvuldig make men zich bij de beoefening der stooten

rechte stoot links naar het hoofd

Sluiten