Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delspeler achter zich, is zeer ingewikkeld. De voorhoedespeler ervaart elk moment, dat afbreken gemakkelijker is dan opbouwen en dat de taak van den aohterspeler, die Hem bestrijdt, heel wat lichter is dan de

Z1JDe tactiek van het voorhoedespel is door de ontwikkeling van voetbal aanmerkelijk gewijzigd. In den ouden tijd speelde men m hoofdzaak kick-and-rush: een middelspeler gaf den bal een schop naar voren en de voorhoedespelers renden dien bal achterna. Deze methode van aanval is wel de gemakkelijkste voor de verdediging om te bestrijden De aohterspeler heeft niet anders te doen, dan z1Ch goed op te stellen en hij blijft meester van de situatie. We hebben verder t vleugel-samenspel, 't opdringen van een vleugel met den bal, waarbij dan de drie andere voorhoedespelers mee oploopen en werkeloos bhjven totdat zij den bal vóór den doelmond naar Z1ch toegespeeld krijgen Dit opdringen kan links en rechts geschieden en behoort ook al niet tot 't moeilijkste werk, wat men een verdediging kan voorleggen. ; l , .

Voorts hebben we 't long -passing, waarbij de bal zigzags-gewijze over 't veld gaat, van linksbuiten naar rechtsbuiten.

't Kort passeerend samenspel is 't fnuikendst voor een verdediging; met kleine trapjes gaat de bal van man tot man, de middellinie sluit direct achter de voorhoede aan en aldus nadert men 't vijandelijke

doel. ,

't Voorhoedespel in 't veld is nog niet eens zoo moedijk, maar noe meer men 't doel nadert, hoe meer men in de verdrukking komt en hoe minder terrein er vrij blijft, dat niet bezet is door verdedigers, wijl alles zich op den doelmond concentreert, zoo dat een versperring daar ter plaatse geen kans biedt op succes bij een schot. Het is hier ook alweer de kunst voor den voorwaarts, om te zorgen, dat hij vrij blijrt. Hij moet zelf ontkomen of trachten te ontkomen aan den tegenstander, die hem voortdurend dekt; door zichzelf vrij te maken noodigt hij als 't ware z'n partijgenooten uit, den bal naar hem te spelen.

Hoewel ik bij de beoordeeling van een voorhoedespeler in de eerste plaats zou willen laten gelden, dat wat hij presteert in 't samenspel, komen toch ook bij zijn beoordeeling z'n persoonlijke kwaliteiten te pas. Onschatbare diensten kan een voorwaarts, die de kunst van dribbelen goed verstaat, aan zijn partij bewijzen ; als hij weet hoe hij met den bal langs een achterspeler kan komen en dan een vrij veld voor zich heeft, met alleen den doelman in 't doel, sjonge, dat is zooveel waard ! En ook kan men heel best gebruiken den voorhoedespeler met een stalen schot, den gebruikmaker van kansen dus, die misschien als samenspeler in 't veld van weinig of geen beteekenis is.

Wat de voorhoede moet hebben, dat is dash. De spelers moeten clever en met feu sacré op den bal zitten ; ze moeten de verdediging vinnig bestoken. Loopt altijd in op een achterspeler, die een vrijen bal zal trappen, want door Uw inloopen kan de vrijheid van den^bal

Sluiten