Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Mijn zoon: Je opvoeding is thans voleindigd en de tijd is gekomen, in de wereld rond te zien en je koopmanstaak te beginnen. Ik heb daar nu juist een # goede gelegenheid toe gevonden: Een dezer dagen zendt onze koning een gezandschap naar koning Udena te Kosambi, een stad hier ver vandaan gelegen, in het dal van den Ganga, aan de heilige rivier zelf. Ik heb daar een handelsvriend met name Panada. Reeds lang geleden heeft hij mij medegedeeld dat ik in Kosambi goede zaken zou kunnen maken met de producten van ons land, zooals bergkristallen en sandelpoeder onzer bosschen; met onze fraaigevlochten rietwaren en geweven goederen. Tot nu toe heb ik deze handelsreis vermeden als een te groot waagstuk. Maar wanneer men die thans kan doen, heen en terug, in het gevolg van een gezantschap, zoo wordt het geheel iets anders. Welaan dan, mijn zoon, wij zullen ons begeven naar mijn magazijnen en de twaalf ossenkarren en de waren in oogenschouw nemen, die ik voor je reis bestemd heb. Gij kunt mij daarvoor terugbrengen mousselien uit Benares en uitgezochte rijstsoorten; ik hoop dat dit een schitterend begin zal zijn van je koopmansloopbaan. Je zult hierdoor tevens in de gelegenheid zijn vreemde landen te zien, waar natuur en zeden anders zijn dan hier, terwijl je gedurende de reis dagelijks omgang kunt hebben met voorname heden van het hof, menschen van het hoogste fatsoen en de meest beschaafde levenswijze, wat ik als een groot voorrecht beschouw.^ Want een koopman moet zijn een man van de wereld." Met vreugdetranen in de oogen betuigde ik mijn

Sluiten