Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangezien de jonge man, wien ik den bal had afgenomen, niemand minder was dan de zoon van den minister en men duidelijk aan hem had kunnen merken dat hij mij een onverzoenlijken haat had gezworen. Dit liet mij echter volkomen koud; hoeveel te liever had ik echter vernomen wie mijn godin was! Ik was evenwel te bedeesd om er naar te vragen; ja, toen Somadatta mij met de schoone wilde plagen, deed ik alsof zij mij volkomen onverschillig was, prees met kennersuitdrukkingen haar vaardigheid in het balspel, maar voegde er aan toe, dat er in mijn geboortestad minstens even duchtige balspeelsters waren — een leugen, waarvoor ik in mijn hart de onvergelijkelijke om vergeving bad.

Ik behoef wel nauwelijks te zeggen dat er dien nacht aan geen 'slaap voor mij te denken viel; ik sloot slechts mijn oogen om die hef elijke gedaanté telkens weer voor mij te zien zweven. Den volgenden dag bracht ik door in een hoek van den tuin, waar geen geraas van de straat tot mij doordrong en waar de zachte bodem onder een mangoboom koelte bood voor mijn door liefdegloed gemarteld lichaam. Hier was de zevensnarige vina de eenige kameraad wien ik mijn vurig verlangen kon toevertrouwen. .

Zoodra echter de hitte van den dag genoegzaam was afgenomen dat het mogelijk was naar buiten te gaan, wist ik Somadatta over te halen met mij uit te rijden naar het bewuste park, ofschoon hij meer lust gevoelde een kwartelgevecht te gaan bijwonen. Doch te vergeefs doorkruiste ik de uitgestrekte wandelplaats. Er waren vele meisjes; overal dreven ze hun spel, als om mij

Sluiten