Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een van Ujjeni's wonderwerken; zelfs de koning kwam om ze in oogenschouw te nemen.

Hier richtte ik nu met de meeste gastvrijheid fabelachtige tuinfeesten aan. Want langzamerhand had ik mij hoe langer hoe meer aan tafelgenoegens overgegeven. De heerlijkste spijzen die in het betreffende jaargetijde voor geld te krijgen waren, moesten geregeld op mijn tafel verschijnen; zelfs bij de dagehjksche maaltijden.

Toenmaals was ik niet, zooals gij mij nu ziet, mager en uitgeteerd tengevolge van lange wandelingen en boetedoeningen, maar bezat een welgedaan uiterlijk; ja, ik begon zelfs een buik te krijgen.

En het werd, o vreemdehng, te Ujjeni een geliefkoosd gezegde: Men eet daar als bij koopman Kamanita.

VEERTIENDE HOOFDSTUK. Het huwelijk.

Op zekeren morgen dat ik vergezeld van mijn eersten tuinman den tuin rondging om aan te geven welke verbeteringen er aangebracht konden worden, kwam mijn vader op zijn ouden ezel den hof binnenrijden.

Ik snelde toe om hem bij het afstijgen behulpzaam te zijn en daar ik dacht dat hij kwam om de buitengewone bloemenpracht van den tuin te genieten, wilde ik hem

Sluiten