Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeden dat de aanraking werkelijk plaats had. Maar zelfs een dergelijke onregelmatigheid was al slim genoeg en het ongeluk wilde, dat ikzelf daardoor vergat het eerst met mijn rechter voet binnen te treden. Gelukkigerwijze waren allen, en voornamelijk mijn vader, in zulk een ontroering geraakt over de bedreigde aanraking van den drempel, dat, mijn misstap niet opgemerkt werd.

Midden in het vertrek namen wij nu plaats op een rood stierenvel, dat met het nekgedeelte naar het oosten en de behaarde zijde naar boven gekeerd lag — ikzelf links van de bruid. Nu had. mijn vader na lang zoeken èn oneindig veel moeite een wonderkind gevonden van het mannelijk geslacht, dat slechts broeders en geen zusters had — ook geen doode — en dat de zoon was van een man die in hetzelfde geval verkeerde van slechts broeders te hebben, hetwelk ook nog gold voor diens vader — dit alles wettig bewezen. Deze jongen zou nu op den schoot van mijn bruid moeten zitten. Naast haar stond reeds het koperen bekken met de in slijk geteelde lotusbloemen, die zij den jongen in de gevouwen handen moest geven — daar was nu dit ongelukskind nergens te vinden. Eerst toen het te laat was, Ontdekte een der bedienden dat de kleine het offerbed tusschen de vuren te verlokkend had gevonden en zich in het zachte gras had neergevleid, totdat hij er geheel in begraven was geworden. Dit offerbed moest natuurlijk opnieuw in gereedheid worden gebracht en daartoe versch kucagras gesneden worden — wat op zichzelf ook al verkeerd was, aangezien dit immers bij

Sluiten