Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Meent gij ? Zoo luister dan, pelgrim. In het Sinsapabosch bij Kosambi, waar gij en Vasitthi elkaar eeuwige trouw en een wederzien in het Westelijke paradijs hebt gezworen, daar toefde ook eenmaal de Volmaakte. En de Volmaakte kwam het bosch uit met een handvol sinsapabladeren en zeide tot zijn discipelen: „wat dunkt u, discipelen, dat het talrijkst zijn: deze sinsapabladeren die ik hier in de hand heb, of de bladeren daar in het bosch?" — „De bladeren, die de Volmaakte in de hand heeft, zijn slechts weinigen en veel talrijker zijn de bladeren in gindsch sinsapabosch." —

„Zoo is ook, discipelen, hetgeen ik erkend en u niet verkondigd heb, veel meer dan wat ik u verkondigd heb. En waarom, discipelen, heb ik u dat niet verkondigd? Omdat het niet heilzaam, niet dienstig is voor asceeten, omdat het niet leidt tot bekeering, tot bevrijding, tot ontwaking — omdat het niet leidt tot Nirwana."

— Wanneer de Verhevene in het sinsapabosch bij Kosambi op die wijze gesproken heeft, antwoordde Kamanita, dan moet de zaak nog slimmer zijn. Want in dat geval is hij blijkbaar aangaande dit punt gesloten gebleven, om zijn discipelen niet moedeloos te maken, of uit vrees hen wellicht af te schrikken indien hij hun de laatste waarheid, namelijk het geheel te niet gaan, had geopenbaard. En dit te niet gaan schijnt mij toch, na alles wat gij mij verklaard hebt, het noodzakelijk gevolg te zijn. Want daar alle bestaande dingen voor de vijf zinnen en voor de gedachte zijn aangeduid als ijdel en daarom ook hjden, zoo kblijft er dan niets over waaraan men zich zou kunnen hechten.

Sluiten