Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door uw kunst bewerken dat ik in dezen tand inplaats van pijn een gevoel van genot en welbehagen ondervind?" En de wonderdokter antwoordde:

„Kindlief, juist daarin bestaat mijn kunst."

En na het geld bij zich gestoken te hehben, raakte hij op een geheimzinnige wijze den tand met zijn vinger aan en deed het kind gelooven dat een gevoel van genot en welbehagen de pijn verjaagd had, waarop het onverstandige kind vroolijk en gelukkig naar huis liep. Doch al zeer spoedig was het gevoel van welbehagen verdwenen en de pijn weder in de plaats getreden. En waarom ? Omdat de oorzaak van de pijn niet weggenomen was.

Maar een verstandig man, o pelgrim, voelde in een tand een brandende, stekende, borende pijn. En hij ging naar een kundigen, beproefden geneesheer en klaagde hem zijn nood. „Kunt u, eerwaardigste, door uw kunst mij van deze pijn bevrijden?" En de geneesheer antwoordde : „Als u, mijn waarde, niet meer van mij verlangt» dan vertrouw ik mijn kunst toe, dit te kunnen verrichten. „Wat zou ik meer kunnen verlangen?" vroeg de verstandige man. De geneesheer onderzocht den tand en vond als oorzaak van de pijn een ontsteking bij den wortel. „Ga naar huis, mijn beste man, en laat u op die plek een bloedzuiger zetten. Wanneer deze zich volgezogen heeft en zich loslaat, leg deze kruiden dan op de opening. Gij zult daardoor den etter in het ongezonde bloed kwijtraken en de pijn zal ophouden."

De verstandige man ging naar huis en deed wat de geneesheer hem gezegd had. En de pijn hield op en

Sluiten