Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij haar nauwkeurig had kunnen beschouwen; hij wist zeker dat hij zich niet vergiste. En onder een pijnlijk verhoor heeft Angulimala ook bekend dat hij een paar jaar geleden in de bosschen om Vedisa, Kamanitas karavaan had aangevallen op haar terugweg naar Ujjeni en de mannen had neergesabeld, terwijl Kamanita met een enkelen bediende waren gevangengenomen. De bediende had hij naar Ujjeni gezonden om losgeld, maar toen dit uit een of andere oorzaak uitbleef, had hij hem naar de gewoonten der roovers, laten dooden.

Bij deze ontzettende woorden zou ik zeker van zinnen zijn geraakt indien niet mijn wanhopige gedachten dadehjk een uitweg hadden gezien en tegen alle hoop in, toch nog hoopten,

— Satagira is een boosaardig en oneerlijk mensch, antwoordde ik schijnbaar kalm; hij schrikt niet terug voor bedrog en heeft nu eenmaal zijn hart of liever zijn hoogmoed er op gezet, mij tot vrouw te krijgen. Indien hij destijds die keten zoo nauwkeurig opgenomen heeft, wat zou hem dan hebben verhinderd een dergelijke te laten maken? Ik houd het er voor dat, zoodra hij van Angulimala hoorde, hij op die gedachte is gekomen. Zelfs indien hij hem niet gevangengenomen had, kon hij evengoed hebben verteld dat de keten bij de roovers gevonden was en zij bekend hadden Kamanita te hebben gedood.

Dit is bijna onmogelijk, mijn dochter, zei mijn vader, terwijl hij het hoofd schudde. En wel om een reden die jij zeker niet zoudt ontdekken maar die ik, je vader, de goudsmid, gelukkigerwijze kan aantoonen. Wanneer

Sluiten