Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleegt, wordt gestraft met langdurige straffen. O, dat ik toch mocht bereiken, geboren te worden als menschen dat een Volmaakte, een volkomen ontwaakte Buddha rondwandelde; dat ik dan . bij hem mocht zijn en zijn omgang genieten; dat hij, de Verhevene, mij de leer verklaarde en ik haar kon begrijpen!

Wat nu deze rechter der duisternis zich zoo vurig wenschte, dat hebt gij, Angulimala, thans bereikt. Gij zijt geboren geworden als mensch. Maar, Angulimala, evenals er op dit Indische vastland slechts weinig vriendelijke boschjes, heerlijke wouden, schoone bergen en hefehjke lotusmeren zijn, in vergelijking met de veel talrijker woeste stroomen, oerbosschen, kale rotsen en dorre vlakten; —

zoo kunnen er ook onder de menschen slechts weinigen geboren worden, in vergelijking met de veel talrijker, die ter wereld komen in andere rijken: —

zoo leven er ook slechts weinige geslachten tegelijk met een Buddha, in vergelijking van de veel talrijker in wier leven geen Buddha opstaat: —

zoo is het ook slechts aan weinige schepselen in die weinige geslachten vergund den Vdlmaakte te zien, in vergelijking van de veel talrijker die hem niet te zien krijgen. —

Maar gij, Angulimala, zijt geboren geworden als mensch. En dat in een tijd dat een volmaakte Buddha op aarde rondwandelt. —

En gij hebt hem gezien en gij kunt bij hem zijn en dus omgang met den Verhevene genieten. —

Bij het vernemen van deze woorden, vouwde ik mijn handen en riep uit:

Sluiten