Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar onze voorvaderen gedurende duizende jaren Krishna hadden aangebeden om door het voorbeeld van diens heldenleven te worden opgewekt tot een heldhaftig bestaan hier op aarde, en om door zijn genade gesterkt te worden en na den dood in te gaan tot zijn vreugdehemel, tot de zaligheid van het Paradijs. Nu hadden wij, zijn nakomelingen ons hier verzameld om uit den mond van een volkomen Buddha woorden van waarheid te hooren; om te leeren een heiligen wandel te voeren en eindehjk om door overwinning van alle begeerte naar het vergankelijke, het einde te bereiken van het lijden — Nirwana. Op deze wijze voltooide hij, Buddha, de volkomen ontwaakte, het gedroomde godswerk; zoo voltooiden wij, de volwassenen, hetgeen onze voorvaderen hadden begonnen met een kinderlijk verheven dwepen.

— Gij ziet daar, zeide hij, hoe een voortreffelijk kunstenaar uit lang vervlogen tijden Krishna's strijd met den olifant in steen heeft afgebeeld — hier wees hij op een zwaar rehefstuk, dat eenige schreden van ons at op den grond was gelegen, met een der einden bedolven in het gras en het andere steunende op een half begraven kapiteel. De laatste zonnestralen, die langs den met mos begroeiden steen heengleden, deden nog duidelijk een groep onderscheiden: een jonge man, die zijn voet had gezet op den kop van een gevelden olifant, wien hij een slagtand had uitgebroken.

En de verhevene vertelde hoe de koning van Mathura, de verschrikkelijke tiran Kamsa, na Krishna tot een wedstrijd aan zijn hof te hebben uitgenoodigd, in het

Sluiten