Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er een wervelstorm die alles achter hen ontbladerde en ontzielde en een einde maakte aan het verwelkende paradijsleven. —

Weldra was het palmbosch bereikt en weldra hadden zij het achter zich. Vóór hen strekte de wereldstroom zijn zilveren loop uit, tot aan den donkerblauwen hemelrand.

Boven zijn golven zwevend, werden zij door de daar heerschende luchtstrooming gegrepen en voortgedreven in een stormende vlucht. In die pijlsnelle vaart en bij het geweldige geraas van donderslagen en klokgelui, verloren zij hun bewustzijn.

ACHT EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

In het rijk van den honderdduizendvoudigen Brahma.

En Kamanita en Vasitthi werden herboren als een godenpaar in het rijk van den honderdduizendvoudigen Brahma, in de gedaante van een dubbelster.

De lichtende astralstof waarin Kamanitas geestehjk wezen was gebonden, omsloot door eenzelfde omhulsel den bol die door zijn kracht leven ontving en doorzijn wil bestuurd werd. Door dezen wil wentelde de ster in de eerste plaats om haar as en deze beweging was zijn eigen leven, was de hefde tot zichzelf. En hij spiegelde zich in den glans van Vasitthi en straalde haar glans

Sluiten