Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwijderd klokgelui vernamen, zoo hooren wij het immers nu van alle zijden. Het is een bewijs dat de harmonie van beweging verstoord is geworden en dat er ongelijkmatige krachten, werken. Met recht zegt men immers: „Waar iets ontbreekt, ontstaat geraas en leven; volkomenheid is zwijgzaamheid gegeven." Ik twijfel er dan ook niet aan of gij hebt gelijk. Welaan, Vasitthi! Terwijl nu om ons heen deze Brahmawereld wordt uitgedoofd en haar ondergang tegemoet gaat, deel mij uw herinneringen aangaande den Volmaakte mede, opdat ik even gerust moge zijn als gij zijt. Vertel mij alles omtrent uw leven, aangezien de mogelijkheid bestaat dat wij nu voor het laatst vereenigd zijn in een ruimte waar gebeurtenissen van geest tot geest kunnen worden medegedeeld. Nog steeds is het mij onduidelijk hoe het kwam, dat Angulimala te Ujjeni zich aan mij vertoonde, hoewel zijn asceet-zijn mij. opgehelderd werd. Doch dit bezoek gaf den stoot tot mijn pelgrimstocht en was de oorzaak dat ik niet den weg ten ondergang volgde, maar opstond in het Westelijke paradijs om van daar met uw hulp op te stijgen naar deze hoogste hemelwereld, waar wij gedurende een onafzienbaar tijdsverloop goddelijk leven hebben genoten. En thans vermoed ik, dat ook die stoot tot mijn pelgrimstocht van u is uitgegaan. Dit, maar vóór alles, wat de reden is geweest dat gij tot mijn redding in het Paradijs zijt opgestaan en niet herboren werd in een veel hooger zahgheidsoord — dit wilde ik nu gaarne van u te hooren krijgen.

En terwijl van honderdduizend tot honderdduizend

Sluiten