Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikkingen evenmin te laten ontroeren als een zonnestraal door den storm.

— Mijn vriend, wie het grootste aanschouwd heeft, wordt door het geringere niet meer bewogen. Dat duizenden en duizenden werelden vergaan is onbeduidend,

vergelijking met dat een volmaakte Buddha in Nirwana gaat. Want alles wat wij thans hier om ons heen zien gebeuren, is slechts een verandering; al deze werelden zullen weder in wezen komen. Gindsche honderdduizendvoudige Brahma, de van toorn gloeiende, verzet zich tegen het onafwendbare en ziet wellicht met afgunst op ons neer, omdat wij nog onverstoord ons licht laten schijnen. Vermoedelijk zal hij weder te voorschijn treden in een of ander lagere sfeer, terwijl een hoogstrevende menschehjké geest als Brahma zal optreden; ieder wezen zal zich daar bevinden, waar zijn innigste hartewensch en geestkracht hem heentrekken.

In het groot en het algemeen zal alles weder zijn zooals het was, noch beter, noch slechter en juist daarom noem ik dit onbeduidend. En het is niet alleen geenszins verschrikkelijk, dezen wereldondergang te beleven, het is zelfs verheugend. Want indien deze Brahmawereld eeuwig ware, dan bestond er niets hoogers.

— L Zoo weet gij dan iets, wat hooger is dan deze Brahmawereld. -^<^ f

— Deze Brahmawereld is, zooals gij ziet, vergankelijk. Maar er bestaat iets onvergankelijks, iets blijvends. Er is, zegt de Heer, een plaats waar geen aarde en geen water is, geen licht en geen lucht, geen oneindige ruimte en geen oneindige tijd, geen aanschouwen en

Sluiten