Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat tijdelijk is? En wat tijdelijkheid, als er een eeuwigheid bestaat?

Er is een eeuwigheid en een weg tot de eeuwigheid. Eenmaal heeft mij een oude brahmaan geleerd, dat er om het hart honderden fijne aderen loopen, door welke de ziel het geheele hchaam kan bereiken, doch slechts één ader is er, die naar de kruin loopt en door deze verlaat de ziel het lichaam.

Zoo zijn er ook honderden, ja duizenden en honderdduizenden wegen die deze wereld doorkruisen, van lijdensplaats tot hjdensplaats; langdurige en korte, aanlokkelijke en bezwaarlijke: Jiemelen, menschen werelden, dierenwerelden en verblijfplaatsen van verdoemden, doch slechts één weg is er, die buiten deze wereld leidt. Dat is de weg naar de eeuwigheid, de weg naar het onbetredene. En op dezen weg bevindt ik mij thans. Welnu I Ik wil hem ten einde gaan.

En hij 3acht de Buddhagédachte over den weg die voert naar het einde van het hjden, dacht steeds door.

En intusschen werd het doorschijnend blauw van den wereldnacht steeds donkerder.

Maar toen het bijna tot zwart was overgegaan, daar begon een niéuwe Brahma hcht uit te stralen, een honderdduizendvoudige Brahma, die honderdduizenden werelden verlicht en in stand houdt.

En deze Brahma lietr de vreugdevolle wekstem hooren:

— Ontwaakt, gij wezens, allen! Gij, die gedurende dezen wereldnacht hebt gerust in den schoot van het niet-zijn! Komt hierhenen om de nieuwe Brahmawereld

Sluiten