Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Een Hooger Wezen, dat Zijn leven heeft gewijd aan den dienst der wereld, heeft deze woorden gegeven; wij zijn slechts in zooverre de schrijvers, als wij de hoofdstukken voor dit boek uit het beschikbare materiaal uitkozen, groepeerden en rangschikten.

"De grootste hulp, welke ooit geschonken is aan een ziel, die het Licht zoekt", zoo werden zij genoemd door den Eenen, Die ze in de physieke wereld heeft neergezonden.

Indien ze niet slechts gelezen worden, maar nauwgezet toegepast, dan zullen zij den zoekenden zwerver leiden naar zijn Woning van eeuwigdurend Licht.

DE SCHRIJVERS

Krotona, September 1917.

Sluiten