Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaat zorgvuldig alles na, wat ik gezegd heb, want ge weet, dat ik diegenen noodig heb, die zelf denken.

*

GEEN BLINDE GEHOORZAAMHEID.

Wij hebben onafhankelijke, denkende helpers noodig, die zelf kunnen oordeelen en die nooit blindelings gehoorzamen.

Denkt steeds aan Ons en wat Wij zouden doen — dan zult ook gij weten. Maar gehoorzaamt nooit blindelings, zonder te begrijpen.

Het is beter uw eigen oordeel te gebruiken en een fout te maken, dan zelfs Ons blindelings te gehoorzamen.

Want slechts door uzelf te maken tot een krachtig en bewust instrument, tot een rein en sterk kanaal voor Onze krachten, kunt ge het werk volbrengen, van allen te helpen, die ge met mogelijkheid kunt bereiken.

Beter een verkeerde daad — mits ge alles zorgvuldig overwogen hebt — dan de juiste daad tegen uw overtuiging in.

Waar ge blindelings gehoorzaamdet, gehoorzaamdet ge noch uw wil, noch den Mijne.

VERTROUWEN. Onbeperkt vertrouwen is noodzakelijk.

Vertrouwen is iets anders dan blinde gehoorzaamheid.

Vertrouwen is kennis, en uw wijsheid en inzicht

Sluiten