Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFDE: HAAR MACHT.

Liefde is de machtige kracht in het heelal, waardoor alles bestaat.

Liefde is het rhythme in ieder atoom, liefde is het kloppen van ieder hart.

Want liefde is het, waar de ziel om roept.

Liefde is almachtig.

Hebt meer lief, en spoedig zult ge de macht bezitten, die door de liefde geschapen wordt.

Gebruikt haar kracht, en de kracht van het heelal zult ge verstaan.

Liefde is het Goddelijke in alles, en steeds wanneer ge liefde leeft, zal het Goddelijk in u tot openbaring komen, en kan het anderen door middel van u aanraken.

Er is geen hoogere Wet dan Liefde.

Liefde is de macht, die de wereld regeert; al wat in haar naam gedaan wordt, heeft de kracht der Universeele Wet achter zich.

Verwart sentimentaliteit niet met liefde; liefde is : de wil om te helpen.

Liefde slechts kan het kwaad overwinnen.

Liefde is het tooverwoord, dat den weg opent naar vrijheid, macht en verwezenlijking.

Alleen liefde zal de hinderpalen op uw pad te boven komen.

Zonder de macht der liefde zou de schepping niet kunnen bestaan; en de mensch moet ontwaken tot het besef, dat liefde de eenige macht is, die de wereld kan verlossen en de ziel bevrijden.

Sluiten