Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gedachte kan binnendringen en zich op uw hersenen indrukken-

Het moet kunstmatig gedaan worden, zoolang gij onvolmaaktheid nog ziet als iets verfoeilijks.

Neemt uzelf ernstig onder handen, en spoedig zult gij slechts het goede in anderen zien en de pogingen van het Ego om zijn voertuig te ontwikkeienLaat niets u verleiden om te oordeelen, wat het ook moge zijn.

Gij benadeelt alléén uzelf en uw eigen vooruitgang zonder de toestanden te verbeteren of de menschen te helpen om beter te worden.

*

GEDACHTEN.

Geen gedachte, geen woord is verborgen voor Ons. Ik sla voortdurend al uw gedachten gade: zq worden weerkaatst in Mijn bewustzijn.

Waakt over elke gedachte; anders zal uw vooruitgang niet zoo vlug zijn, als het kan.

Uw denken is nog vol van oude gedachte-golven, waaraan ge geen nieuwe kracht moogt geven.

Ge moet nu nieuwe trillingen in uw denken brengen en deze dagelijks oefenen. Hiervoor dient uw meditatie.

Uw leven en uw meditatie moeten één worden, en iedere gedachte moet zdó rein worden, dat deze deel zou kunnen uitmaken van uwe meditatie.

Houdt uw gedachten steeds rein en ontvankelijk voor Onze hulp.

Iedere gedachte, welke niet geheel en al rein en onzelfzuchtig is, sluit u af van Ons.

Sluiten