Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waakt over uw gedachten; zij zijn de bron van alles, dat zich in handeling zal uiten.

Denkt rein, en uw daden zullen rein en weldoend zijn.

Houdt slechte gedachten terug: zij moeten uitsterven en nooit nieuwe kracht ontvangen.

Slechts oude denkgewoonten zijn het, die tusschen u en het licht der volmaakte liefde staan. Het is uw taak ze te vervangen door liefderijke, hulpgevende gedachten, totdat zulke gedachten gewoonte woiden.

Gebruikt uw denken voortdurend voor het opheffen der wereld.

Vult het slechts met mooie gedachten, en vermindert zoodoende de ellende op aarde.

Uw gedachten zijn uw kinderen, en ge moet ze allen mooi maken en bruikbaar voor Ons.

Maakt uw gedachten sterk en bepaald, en zendt ze uit, als een leger van helpende krachten, die Wij kunnen gebruiken.

Iedere gedachte moet de kracht bezitten, om harmonie te brengen, waar de Wet verstoord is; om het evenwicht te herstellen, waar anderen gefaald hebben.

Iedere gedachte moet opbouwend zijn, de krachten ten goede helpend.

Zijn leerlingen moeten Zijn werk gemakkelijker maken, en iedere onreine gedachte maakt het moeilijker.

Uw gedachten omtrent anderen moeten steeds Zijn kracht in zich dragen.

Onwaardige gedachten zouden niet door Hem ver-

Sluiten