Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en menig duister punt zal duidelijk worden en begrepen.

Uw ego kan bereikt worden door geconcentreerd denken.

Concentreert u op wat ge ook doet, of hoort, of studeert, of leest.

De kracht der gedachte is groot. Gebruikt haar nu bewust voor Hem. Gebruikt haar steeds om de wereld te helpen.

Iedere dag, is verloren, waarop ge uw denkvermogen niet geoefend en het tot een beteren vorm gemaakt hebt om door Ons en door Hem gebruikt te worden.

ZWIJGEN.

Uw daden moeten bewijzen op welken trap gij staat, niet uw woorden.

Leert te zwijgen. Spreekt weinig en helpt anderen. Dit zijn de dingen, die een leerling van den Meester moet leeren.

Ge kunt niet Ons voertuig zijn, zoolang de les van stil-zijn niet volkomen wordt begrepen en toegepast.

Het is veel verstandiger, te zwijgen dan te spreken, waar praten onnoodig is.

Gebruikt uw lippen slechts, om anderen te helpen doch niet meer voor uw eigen belangen en genoegensGe moet u streng oefenen: op elk woord acht te geven — ja, op elk woord.

Sluiten