Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij moeten waardig zijn om tot Hem te gaan en Zijn kracht met zich mee te voeren.

Hoe meer gij de hoogere, reinere gedachten op.uw brein kunt indrukken, hoe gemakkelijker het voor u zal zijn ze te leven; want dat moest het resultaat zijn.

Maakt de voertuigen reiner; door een vuil voertuig kan Mijn licht nooit schijnen.

Hoe reiner de voertuigen, hoe beter werktuigen zij zijn voor Ons gebruik.

Loutert de drie lichamen, en voelt de macht om liefde te uiten binnen in u groeien.

Wordt als helder glas, waardoor Zijn licht de wereld kan bereiken en verlichten.

Wordt rein als het levende licht, dat van Zijn Hart, Zijn Wezen uitstroomt.

Houdt uzelf onophoudelijk in de stralen van Zijn louterend Licht en Zijn Heerlijkheid.

Leeft in Zijn wereld van reinheid en licht. *

GEZONDHEID.

Bouwt Sterke voertuigen op voor Mijn gebruik, opdat ze door Mijn kracht niet verbrijzeld mogen worden, wanneer Ik ze voor het groote werk wensch te gebruiken.

Wij helpen u ze te verbeteren, zooveel als Karma toestaat.

Sluiten