Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lacht met de wolken, zingt met de vogels, ademt met de bloemen en hebt lief met Gods liefde.

TOBT NIET.

Vergroot het lijden der wereld niet door te tobben.

Denkt steeds aan anderen, en vergeet door dit te doen het kleine zelf met zijn kleine moeilijkheden.

Slechts zelfzuchtige teleurstellingen en verlangens geven gevoelens van neerslachtigheid. Zij behooren tot de persoonlijkheid, die de dingen nog voor zichzelf begeert

Komt de macht van invloeden van omgevingen te boven: zij behooren tot het verleden, en zij mogen de macht niet bezitten u neer te halen.

Denkt aan Ons, uw Ouderen; hoeveel hebben wq op Onze schouders te dragen; maar Wij tobben nooit.

Denkt aan Uw Meester, die gelukkig en krachtig is, en van Wien gij een deel zijt.

Bedenkt, dat in Onze Wereld neerslachtigheid en ontevredenheid niet gekend zijn.

Gaat naar buiten in de natuur.

Ziet naar de boomen en de bloemen en de vogels en voelt u één met hen.

Zij tobben niet, maar hebben 't leven lief, en gij moet hetzelfde doen.

Ge moet over niets tobben, want wat u ook overkomt, Wij hebben er een bedoeling mee.

Sluiten