Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEFT HET LEVEN.

Ge weet, wat vereischt wordt; brengt in toepassing, wat Wij geleerd hebben.

Doet steeds het allerhoogste, waartoe gij in staat zijt.

Vergeet nooit, dat gij het Karma oogst van al wat ge doet, en indien ge tekort schiet in eenigerlei leering, die u gegeven is, moet ge de gevolgen oogsten.

Al uw pogingen moeten erop gericht zijn, om de evolutie te bevorderen en om licht en liefde tot uiting te brengen.

Geen poging, welke gedaan wordt om de evolutie nader te brengen tot Licht en Waarheid, zal falen.

Weest bereid Ons te dienen, dan zult ge dienende steeds meer naderen tot Onze wijsheid, Onze liefde.

Streeft ernaar de Wet te begrijpen, werkt tezamen ermee, leeft m harmonie ermee en gebruikt haar voor uw groei.

Leert de macht van het leven ; leert de schoonheid van liefde.

Volgt uw hart en telt de gevolgen niet.

Denkt aan hoofd, hart en hand als de Drieêenheid in uzelf, en ge zult nooit een fout begaan, als ge ze als eén laat werken.

Gebruikt uw tijd niet meer voor onbeduidende dingen.

Verspilt hoegenaamd geen kracht meer om dingen te versterken, die ge weet tusschen u en de vollere uitdrukking van uw ware Zelf te staan.

Vergeet nietige dingen, en ge zult in staat zijn de grootere waarheden te vatten.

Sluiten