Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEESTER EN LEERLING.

Denkt aan Mij als uw Meester, Die u helpt en toch aan Mij als uw Hooger Zelf, dat Uzelf /j.

Maakt uzelf steeds meer en meer één met Mij.

Gij moet Ik worden, evenals Ik Hij ben. In het hoogste aanzicht ztit Gij en Ik Eén.

Houdt uw gedachten op Mij gevestigd. Opent uzelf meer voor Mijn kracht en beschouwt uzelf als het instrument, dat ik in gebruik heb. Voelt Mij binnen in uzelf.

Tracht Mij tot uiting te brengen voor de wereld die Ik liefheb.

Denkt steeds aan uzelf als in Mijn tegenwoordigheid en voelt Mijn aanraking in al wat ge doet en denkt.

Gehoorzaamt Mijn geringsten wenk en leert Mij te hooren, Zelfs temidden van de grootste verwarring van het physieke leven.

Luistert en denkt slechte aan Mij als in uw hart tot u sprekend.

Ik ben daar steeds.

Wanneer een leerling aangenomen wordt, wordt er een kanaal gemaakt, waardoor de Meester met hem in gemeenschap kan treden.

Het is de taak van den leerling om het kanaal steeds meer te openen en om het door zijn eigen inspanning wijder te maken, zoodat meer van zijn Meester hem bereiken kan.

Staat van uw kant niet toe, dat die verbinding door oude gedachten en gewoonten, die niet tot Mij kunnen doordringen, verstopt raakt.

Sluiten