Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoorsteenen verdeelde. Sedert een uur hoorden wij een dreunend zuchten, een zwaar geruisch als dat eener onstuimige zee met zware slagen vermengdL Dit dreunen werd veroorzaakt door de wentelende assen, de slagen door de hamers en zuigers. Ik wist, dat de oom van Alexis in de mijnen van Varses werkte en wel in die van jTruyère, maar meer ook niet. Of hij in Varses zelf woonde of in den omtrek, was mij onbekend.

Toen ik in de stad kwam, vroeg ik, waar ik de mijn van Truyère kon vinden en men wees mij een weg in de richting van den linkeroever der Divonne, een kleine vallei door een beek doorsneden, welke haar naam aan de mijn gegeven heeft. Zoo het uiterlijk der stad weinig bekoorlijk is, de vallei zelve ziet er akelig en somber uit; een kring van naakte rotsen, waarop boom noch plant ; groeit, is bedekt met een laag grijsachtig puin, waardoor hier en daar de roo| de bodem zichtbaar is. Aan den ingang der vallei zijn de gebouwen, die voor ' de exploitatie der mijn dienen, bergplaatsen voor karren, stallen, magazijnen, i kantoren en de schoorsteenen der stoommachines. Daaromheen lagen hooge | stapels steenkolen en steenen.

Toen wij de gebouwen genaderd waren, trad een jonge vrouw met een ver-

twilderd' voorkomen en loshangende haren ons tegemoet; zij sleepte een klein kind met zich voort; zij hield ons staande en vroeg mij: — Weet'gij een koelen weg? Ik zag haar verwonderd aan.

r— ua, ecu weg, waarup ouomen staan, waar net lommerrijK is en waarlangs een beekje kabbelt en waar de vogels tjilpen. En zij begon zachtkens te fluiten.

— Zijt gij niet langs dien weg gekomen? vervolgde zij, toen ik haar geen antI woord gaf; maar zonder, naar het scheen, mijn verbazing op te merken; dat I spijt mij. Hij is dus zeker nog ver. Is hij rechts of links? Wees zoo vriendelijk | het mij te zeggen, mijn jongen, want ik zoek hem en kan hem niet vinden.

Zij sprak zeer snel, terwijl zij onophoudelijk met haar eene hand wuifde en met de andere over het hoofd van het kind streek.