Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merrijk bosch, ondanks de nabijheid van de zee. Het is gebouwd op een terras, ooor de natuur zelve gevormd; het heeft de gedaante van een kubus en op eiken hoek staaf een zware ronde toren. De twee gevels naar het zuiden en westenTgekeerd zijn bedekt met slingerplanten en klimmende rozen; die van tóïXÏiSta met klimop, met stammen zoo dik als een mensch, die geUüTnvan zijn hoogen ouderdom. Al de zorgen van de tuinlieden zijn noooS om te* verhoeden, clat zijn weelderige groei door het donker loof de arabef ken en andere ornamenten bedekt, die zoo kunstig gebouwen zijn in den Sen steen? welke de vensters en deuren omlijst. Het is door een uitgestrekt oark omringd Daarin groeien oude boomen, die nooit gesnoeid zijn en beken, wSe SSeffiacnt schenken aan altijd groene grasperken, stroomen er doorheen In een bosch van hoog opgaand hout nestelen oude kraaien die eiken nacht door haar gekras het begüiTen het einde van den dag verkondigen. Op dit oude kasteel van Milligan-Park woon ik nu met mijn familie: mijn

^wfz'ijn1daaT sedert zefmlaXn gevestigd. Vele uren heb ik reeds doorg£ bracht in de bibliotheek, waarin de oude archieven, de eigendomtitels en de femnienLieren bewaard worden. Ik zit daar aan een groote eikenhouten tafel, zTar^ van ouderdcl, en schrijf. Maar het zijn niet de archieven of famüiepapteren, welke ik zoo nauwkeurig naga, maar het boek mijner eigen geschiedenis dat ik doorblader en in orde breng.

WM zullen ons eerste kind laten doopen onzen kiemen Mattia, en bij gelecenheid van dien doop, die op het kasteel mijner vaderen allen vereenigen zal, die miinvrienden wfren indagen van tegenspoed, wil ik het verhaal geven Jan m in Weva^len? waarin zij een rol hebben gespeeld, als een bewijs mijner dankbaaVS^ de hulp, die zij mij hebben verleend, of voor de liefde, die zr^he^arme verloren kind hebben aan den dag gelegd. Als ik een hoofds uk af had zond ik het naar Dorchester, naar den lithograaf en enkele, dagen later ontving ik de gesteendrukte kopieën van mijn handschrift om aan ieder dei gasten er één te geven. Die