Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN FIRMA D. BOLLE TE ROTTERDAM

FLORENCE MONTGOMERY

VERKEERD BEGREPEN

'— KEURIGE NIEÜWE UITGAVE _s

INGENAAID f 0.75 IN PRACHTBAND f 1.25

„Schrijfster te zijn van „ VERKEERD BEGREPEN" is ten vtorrecht van vrij wat edeler gehalte, dan dat van den gouden sleutel, die men daardoor op de kassen der uitgevers ziet." de gids.

DE AVONTUREN VAN]DEN

BARON VON MüNCHHAÜSEN

HET KLUCHTIGE, DOL AMUSANTE BOEK VOOR JONGENS EN MEISJES VAN ELKEN LEEFTIJD

•PNIEUW NAAR HET HOOGDUITSCH BEWERKT DOOR

D. DE BRUIJN

TWEEDE DRUK — MET VELE ILLUSTRATIËN INGENAAID f 1.20 IN FRAAIEN PRACHTBAND f 1.80

„zij zullen het lezen en herlezen,

ze sullen schuddebollen van het lachen, om de koddige avonturen van Münchhausen".

(PRIJZEN VRIJBLIJVEND)

Sluiten