Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het best werken van zijn hersenen vergelijken bij een vlinder die van bloem tot bloem vliegt, schijnbaar zonder doel, en niet "volgens een vast plan, maar die toch overal iets meeneemt, zoo hoog noodig voor haa*r voeding.

In het begin was mevrouw Robin zeer bezorgd over haar Jan. Zij vond het jammer, dat hij zijn vrije uren niet nuttiger besteedde) hetzij met studeeren, hetzij met het volgen van lessen. Langzamerhand was zij gaan inzien, dat wat zij als verloren tijd beschouwde voor haar jongen geen verloren tijd was.

Hij kon op een wandeling uren blijven staan voor éen molen, een pomp, een automobiel, en 'savonds aan de tafel in hun huiskamer gezeten, kon men hem dan zien teekenen, rekenen en knutselen, ten einde te trachten de machines, welke zijn aandacht getrokken hadden, samen te stellen, Andere keeren sneed hij uit een stuk hout, of oude blikken doosjes, aardige stukjes speelgoed voor de kinderen uit de buurt.

En dit alles werd gedaan, zonder eenige inspanning, doch eenvoudig bij wijze van vermaak, ja alsof 't een heel natuurlijk iets was van zijn lichaam en geest. Hij behoorde tot diegenen, die altijd opgewekt zijn en altijd vroolijk, kortom 't was een flinke talentvolle jongen.

In tegenstelling met zijn moeder zouden wij zeggen, dat men van een dergelijke jongen, heel veel kon verwachten, en wij laten het aan, onze lezers over, die hem van nabij in dit boek zullen leeren kennen, om te beoordeelen of wij ons in hem hebben vergist.

Moeder en zoon keerden arm in arm terug naar hun woningN gelegen in een werkmansbuurt, ver van het deftige gedeelte van Buesnos-Aire3, waar zij den optocht van de gemobiliseerden haddfen gezien.

De huishuren in Buenos-Aires zijn zeer hoog, en daarom had mevrouw Robin, om een woning in verhouding tot haar bescheiden inkomen te vinden, moeten zoeken onder die schilderachtige huisjes welke aan de buitenwijken van de groote Argentijnsche stad zoo'n eigenaardig voorkomen geven.

Deze woningen waren zeer eenvoudig en voor het grootste

Sluiten