Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J Het kind viel zijn moeder om de hals en haar op beide wangen kussende riep hij uit;

„Goed ! Ik teeken de overeenkomst : en nu gaan we

eten Van nu af zullen wij niet meer over weggaan

spreken". ,

Vroolijk zingende opende Jan het buffet en begon de tafel te dekken, terwijl mevrouw Robin zich naar de keuken spoedde, zeggende :

„Ik zal eens zien, wat de pot vandaag schept".

Toen een half uur later moeder en zoon tegenover elkander aan tafel zaten, zag mevrouw Robin, dat niettegenstaande Jan alle moeite deed om gewoon te praten, zijn gedachten toch met geheel andere dingen bezig waren.

Arme vrouw ! Zij aanbad haar Jan, en zij wist heel goed, dat hij de waarheid gesproken had, toen hij haar bekende te weten, dat het haar onmogelijk zou zijn steeds te blijven weigeren aan zijn verlangen te voldoen.

Sluiten