Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of hij arm of rijk was, wist men evenmin. Het eenigste, wat men kon zeggen, was, dat hij noch in de een of andere fabriek noch op een kantoor werkte. Bovendien was bekend, dat hij zich weken achtereen geheel alleen opsloot in zijn huis, waar hij zich met wetenschappelijke werkzaamheden bezighield'. '|f| <

Alleen de bakker en de melkboer konden iets vertellen van deze zoo goed gesloten woning, waarin niemand ooit een stap gezet had.

Zij zeiden, dat het geheele huis er uitzag als één groot laboratorium,1 vol tekorten, distilleerkolven, chemicaliën, kortom alle mogelijke wetenschappelijke instrumenten en dat de geleerhe dag en nacht bezig was onderzoekingen te doen.

Onderzoekingen op welk gebied ? Dat wist men niet.

Een bed om op te slapen had hij niet, in plaats daarvan ging hij op een bank liggen, welke in het laboratorium stond. Hij at te midden van zijn chemicaliën in één woord hij leidde het leven van een zonderling.

Hij werd in de buurt eenvoudig, zooals het meer gaat met menschen die zich nooit met anderen bemoeien en een kluizenaarsleven leiden, voor gek verklaard. Wanneer men van den gek sprak, wist iedereen wie bedoeld werd.

Niettegenstaande hij zich met niemand inliet, werd toch . zijn doen en laten, voor zoover mogelijk, met oplettendheid gadegeslagen.

Als men 'è avonds thuiskwam, vroeg men elkander :

„Wat zou er toch met den gek gebeurd zijn ? Wij hebben hem in lang niet zien uitgaan".

Een ander zou dan schouderophalend antwoorden :

„Gisterenavond was het huis tot 's morgens toe helverlicht Wie weet, wat voor duivelsche dingen die man

daar uitspookt. Je zult nog zien, dat hij. ons vandaag of morgen in de lucht laat vliegen".

Jan was, zooals iedereen, ook eenigszins onder den indruk van de geheimzinnigheid van dezen man gekomen.

Ja, hij stelde nog meer belang in hem, daar hij zijn naaste buurman was. Jan s woning was zoo dicht naast die van den zoogenaamden „gek" gelegen, die echter niet zoo gek was,

Sluiten