Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat meer geleerd had, zou ik je beter kunnen uitleggen, waaruit mijn ontdekkingen en mijn wetenschappelijke geheimen bestaan".

De iongen trachtte te glimlachen.

U behoeft mij geen verklaring, daarvan te geven, zeide hij, want het bewijs heeft U mij reeds ten koste van niiizelf geleverd".

Ah zeide hij opgewekt, ik wist wel, dat jij een schrandere jóngen was ! Je hebt reeds dadelijk begrepen, dat het een geheimzinnige kracht was, die je van mijn schutting heeft afgegooid dien avondzoen je erop geklommen was ; jij hebt begrepen, dat ik je met behulp van mijn bedwelmende gassen bewusteloos heb gemaakt toen je mij m den koffer, waarin ik mij verborgen had, wilde overrompelen

Te bent er achter gekomen, dat ik op de telefoon van van Gloecken een zijlijn heb aangelegd, waarover ik jou heb kunnen telefoneeren.

Nu dit alles is niets, het is slechts het tiende neen het honderdste gedeelte van de wonderen, die ik beweer te kunnen verrichten. Nog meer, ik heb datgene uitgevonden, waar alle geleerden over de geheele wereld op het oogenblik naar zoeken. , *>' . ,

Ik heb het probleem, om zonder draden electnsche kracht naar op grooten afstand gelegen plaatsen over te brengen, opgelost. Ik heb het middel gevonden om de magnetische aantrekkingskracht te verhonderdvoudigen kortom, ik heb nog veel meer dingen ontdekt maar het zou mij te lang nemen en het is te ingewikkeld om het je uit te lessen.

Dit kan ik je echter wel zeggen, dat toen ik je van mijn schutting naar beneden deed vallen, ik, wanneer ik dat gewild had de macht zou hebben gehad, je te gehjker tijd te

^Begrijp je nu de macht van een man, die een ander op gró'oten afstand kan dooden ?"

Dat is verschrikkelijk !" riep Jan angstig uit.

"Wil ie een bewijs hebben ?" vroeg de geleerde.

Hij opende het venster en wenkte den jongen nader bij te komen. Het was een prachtige, heldere nacht. Na eeni-

Sluiten