Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had zich reeds zoo goed in zijn nieuwe rol ingedacht, dat, toen de portier, verwonderd over den grooten ijver der werklieden, die om zeven uur 's avonds nog aan het werk waren, boven kwam om hen te waarschuwen, dat de dag om was en dat hij ging sluiten, hij op het punt was geweest dezen toe te spreken, zooals zijn meester dat deed en hem te gelasten zich te verwijderen.

Hij hield zich echter nog bijtijds in en zeide op een gewonen werkmanstoon :

„Maar dat is onmogelijk, reeds zeven uur ! Wat vhegt de tijd om als men aan zoo'n karweitje bezig is".

Toen zich tot Jan wendende, voegde hij er aan toe :

„Vooruit jongen, wij kimnen juist nog op tijd thuis zijn voor het eten, dus laten wij maken, dat wij wegkomen".

Sluiten